Normacom +

Programske rešitve

Živimo v času, ko brez uporabnih spletnih aplikacij skorajda ne moremo več učinkovito in kvalitetno opravljati vsakdanjega dela. Razvojni oddelek je gonilna sila podjetja Normacom. Naš izziv so nove tehnologije in izdelki, ki jih razvijajo pri različnih svetovnih korporacijah. Strankam ponujamo razvoj programske opreme, ki rešuje njihove probleme, je nadgradljiva in prenosljiva. Pri rešitvah uporabljamo orodja, produkte in rešitve odprte kode, s čimer učinkovito znižujemo skupni strošek razvoja (Php, PostgreSQL, MySQL, Typo3). Vendar v primeru, da ima stranka že na voljo infrastrukturo se poslužujemo bolj naprednih in zmogljivih tehnologij (Oracle, Java). Programsko opremo, če je le mogoče, že zasnujemo z mislijo na povezavo ali pa vsaj omogočimo izmenjavo podatkov s sistemi stranke. Tako dodatno povečamo vrednost naložbe v razvoj nove programske opreme za stranko ter zmanjšamo stroške za vmesnike ali pa ročno delo.

Med drugim nam je Ministrstvo za javno upravo na podlagi javnega razpisa izbralo naše podjetje in nam priznalo usposobljenost za izvajanje storitev planiranja in razvoja informacijskih sistemov za podporo delovnim področjem organov državne uprave RS v letih 2005-2008. Tri aplikacije so izdelane za potrebe ustanov javne uprave na osnovi objektno orientirane relacijske baze PostgreSQL ter pozneje predelana še na Oracle bazo. In sicer so to aplikacije - produkti:  E-subvencije, Javna naročila in Naročila male vrednosti (NMV). Vse aplikacije so lahko povezane tudi s portalom, na katerem se prikazujejo vsi potrebni podatki o razpisu, analize, možno pa je tudi direktno postavljanje vprašanj in prikazovanja odgovorov.

Nekateri od projektov so:

 • aplikacija E-TRR - aplikacija namenjena on-line registraciji transakcijskega računa,
 • aplikacija AKTRP - KSS - aplikacija za zajem subvencij za govedo,
 • aplikacija E-dražba - sistem elektronskih obratnih dražb,
 • aplikacija E-referendumska podpora - sistem za on-line oddajanje glasov v podporo določenemu referendumu
 • aplikacija Investicije - programska oprema katere namene je preverjeanja učinkovitosti investicij v zdravstvu
 • aplikacija Mojster - aplikacija za registracijo in akreditacijo novinarjev, delegatov in delegacij in vodenje dogodkov,
 • aplikacija Javna Naročila – aplikacija namenjena spremljanju proračunskih uporabnikov,
 • aplikacija Naročila Malih Vrednosti – aplikacija namenjena spremljanju naročil malih vrednosti,
 • aplikacija E-Subvencije – aplikacija namenjena spremljanju dodeljevanja subvencij,
 • aplikacija Prijava incidentov – spletna rešitev za spremljanje reševanja incidentov,
 • aplikacija Rezervacije - aplikacija namenjena rezervaciji prostorov.