Normacom +

PRINCE2

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment v.2) je procesno orientiran pristop k vodenju različnih projektov. Vsak proces je definiran s ključnimi vhodi, izhodi, aktivnostmi ter cilji ki jih je potrebno doseči.

Metoda PRINCE2 opisuje, kako upravljati in voditi projekt, da zagotovimo učinkovit nadzor virov in napredovanja projekta. Vloge v projektu so jasno opisane in prilagodljive na velikost in potrebe organizacije. Metoda se osredotoča na produkte, kar pomeni da zagotavlja določene rezultate in ne pomeni samo načrtovnaje posameznih aktivnosti.

 

Koristi PRINCE2 prinaša koristi tako organizacijam, kot tudi posameznikom (managerjem, direktorjem, vodjem projektov, članom projektnih skupin, ...) preko učinkovitega nadzora porabe virov in učinkovitejšega upravljanja tveganj projekta in poslovanja. PRINCE2 omogoča:

  • nadzorovan in organiziran zagon in zaprtje projekta,
  • tekoče preglede napredovanja skladno s načrtom in poslovnim primerom,
  • fleksibilnost odločitev,
  • vključitev managementa in lastnikov v projekt ob pravem trenutku,
  • komunikacijo med vodjem projekta in člani projektne skupine ter ostalimi udeleženci.
PRINCE2